ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

24 tháng 04, 2019

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

ĐIỆN MẶT TRỜI BƠM NƯỚC

07 tháng 01, 2019

Hệ thống điện mặt trời dùng cho bơm nước

ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

07 tháng 01, 2019

Điện mặt trời độc lập phù hợp với các công trình như: Hải đảo, trạm, chốt biên phòng, kiểm lâm bảo vệ rừng hoặc những nơi chưa có nguồn điện lưới Quốc gia.

ĐIỆN MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG

07 tháng 01, 2019

Điện mặt trời độc lập bao gồm đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng lối đi, công viên, đèn cảnh báo..